ZRZESZENIE STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH UEK

Drukuj

Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie powstało 07.01.2004 r. z inicjatywy studentów z niepełnosprawnością.


Głównym zadaniem Zrzeszenia jest pomoc wszystkim studentom z niepełnosprawnością w rozwiązywaniu ich indywidualnych, codziennych problemów, a także udzielanie im wszelkiej pomocy naukowej.


Jako osoby niepełnosprawne, które same doświadczyły trudności, z jakimi nie tylko na naszej uczelni spotykają się niepełnosprawni, chcielibyśmy swoją działalnością przyczynić się do ciągłego polepszania sytuacji studiujących w naszej uczelni studentów niepełnosprawnych.
Chcielibyśmy razem z nimi wyjść z cienia, pokazać, że nie musimy być gorsi od pełnosprawnych studentów, ale że możemy tak jak i oni aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności akademickiej.

 

Jak zostać członkiem Zrzeszenia?
Nic prostszego wystarczy wypełnić deklarację członkowską i dostarczyć ją do siedziby ZSN wraz z kopią Orzeczenia o Stopniu Niepełnosprawności.
Jeżeli jesteś osobą pełnosprawną dostarcz tylko wypełnioną deklarację. Możesz ją uzupełnić w siedzibie ZSN UEK albo pobrać ze strony internetowej organizacji.

 

Więcej informacji na temat samego Zrzeszenia jak i prowadzonych działań i realizowanych projektów można znaleźć pod adresem:
http://zsn.uek.krakow.pl/
Zachęcamy!


Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UEK
ul. Rakowicka 27
31 - 510 Kraków
tel. (012) 293-7552
e- mail zsn@zsn.uek.krakow.pl
PAWILON D pokój 19